Pašbriestošā blīve


Blīvējošās lentas viena puse ir noklāta ar stipru pašlīmējošu teipu. Tā tiek izmantota starp jumta detaļām. Blīve lēnām uzbriest pēc tās atvēršanas.

Pašbriestošā blīve